4 października 2016 Udostępnij

Poczucie czasu zwierząt

Należy dłużej zatrzymać się przy aspekcie, czy czas przyszły jest ważny dla psa. Zadajemy sobie więc pytanie czy zwierzęta nie planują? Stwierdza się, że na pewno nie tak długofalowo jak człowiek. Jednak warto również zauważyć, iż każde racjonalne postępowanie powinno być związane z kwestią w rodzaju określonego planu – przynajmniej takim na zaledwie kilka kroków w przód. Ukazuje się również, że zbyt często spotykamy się z dojściem do głosu, coś w danym rodzaju tak zwanej Kartezjańskiej koncepcji zwierzęcia maszyny bądź behawioryzmu z funkcjonujących czasów Jamesa Watsona.

Natomiast analizując owy zegar biologiczny psa ukazujemy, że żywy organizm, przede wszystkim  zwierzęcy  wyposażony został w wewnętrzny zegar biologiczny, który odmierza czas. Zatem zarówno ludzie, jak i również zupełnie inne zwierzęta, posiadają tak zwany zegar centralny bądź zegary peryferyjne. Skutkuje to tym, że pomagają przewidzieć określone zmiany w danym środowisku oraz skutecznie się do nich adaptują. Zwierzęta również regulują w przedstawiony sposób okresy rozrodcze, jak i również migrację czy okresy hibernacji. Ukazuje się również, że zegary biologiczne podlegają określonemu działaniu pewnych czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych. W związku z czym żyjemy z określonymi rytmami dobowymi, jak i również rocznymi oraz sezonowymi.

Musimy pamiętać, iż tak samo dzieje się z naszymi pupilami. W związku z czym nie dziwmy się, iż po zmianie owego czasu pies jest zdezorientowany oraz musi minąć określona ilość dni, zanim jednak przestanie nas budzić o piątej, zamiast o szóstej rano. Jak wygląda aspekt poczucia czasu? Ukazuje się, że powinniśmy zarówno odpowiedzieć nie, jak i również tak. Ukazuje się zatem, że psy w żaden sposób nie odbierają w taki sposób czasu w abstrakcyjny sposób, jak ludzie. Jednak, gdy dokonamy owe połączenia działania takiego zegara biologicznego (dobowego) z wrodzoną zdolnością przedstawianej obserwacji naszego zachowania, jak i również kojarzenia z nim faktów, które otrzymamy przede wszystkim szwajcarską  precyzję w odmierzaniu określonego czasu. Często podkreśla się również istotną rolę owej rutyny, czyli określonego rozkładu dnia w funkcjonującym życiu psa.