4 października 2016 Udostępnij

Rola psa w życiu człowieka

Dość często w poszczególnych artykułach naukowych pojawia się pewien temat, który dotyczy roli, jak i również miejsca naszego pupila we współczesnym świecie oraz naszym życiu. Należy również zadać pytanie, jaka powinna być owa rola psa domowego? Czy pies to bez wątpienia przyjaciel człowieka, czy jedynie pewne zwierzę?

Przedstawiając naszą koegzystencję z ,,psem”, bez wątpienia można przedstawić, jak na przestrzeni dziejów zmieniało się określone wykorzystanie oraz sposób traktowania wskazanych zwierząt. Zaznacza się, że na początku  wspólnej drogi liczne psy były zwierzętami użytkowymi, które jednocześnie miały dość ściśle określone pewne zadania. Stwierdza się zatem, że wyróżniano poszczególne psy stróżujące, jak i również myśliwskie, bądź pasterskie i pociągowe.

W związku z czym wraz z poszczególnym rozwojem cywilizacyjnym liczne psy domowe zatracały poszczególną  użytkowość na rzecz bycia tak zwanym towarzyszem oraz najlepszym przyjacielem człowieka. Następnie należy wskazać psa oraz człowieka w ówczesnym świecie. W ówczesnych czasach istnieją psy, które wykorzystywane są do określonego rodzaju prac (na przykład psy policyjne, jak i również asystenci osób niepełnosprawnych, czy psy dogoterapeutyczne, jak i również psy poszukiwawcze). W ostatnich czasach można jednocześnie zauważyć, iż szczególnie w określonym przypadku poszczególnych ras, pewne próby powrotu do pierwotnej użytkowości. Niestety jednak dość często można również zaobserwować wykorzystywanie licznych psów do celów odmiennych od naturalnie wynikających z poszczególnych wzorców zachowania. 

Należy również zadać pytanie w jakim celu bierzemy sobie psa. Podkreśla się, że bardzo często w trakcie poszczególnych konsultacji pyta się opiekunów o dane motywacje, które towarzyszyły podczas podejmowania określonych decyzji w sprawie przyjęcia pod nasz dach psa. Poza tym wielokrotnie ukazuje się, iż jest to bez wątpienia najtrudniejsze pytanie, które pada w okresie naszego spotkania. W ówczesnym świecie nasz pupil ,,pies” głównie pełni określoną rolę tak zwanego substytutu dziecka, który zapełnia jednocześnie pustkę po utracie partnera, bądź staje się lekarstwem na syndrom pustego gniazda.