• Czwartek, 23 maja 2024

Alkoholizm - co warto wiedzieć

Alkoholizm jest poważną chorobą psychiczną. Rozwój od konsumpcji do nadużyć do uzależnienia jest stopniowy. Charakterystycznymi cechami uzależnienia są: silny apetyt na alkohol, zwiększone spożycie i pojawienie się objawów odstawiennych. Przeczytaj tutaj wszystko o oznakach i konsekwencjach alkoholizmu i o tym, jak opanować uzależnienie.

Alkohol może łatwo przekształcić się z używki w bardzo niebezpieczny narkotyk. Ale przejście do uzależnienia nie jest ulicą jednokierunkową. Rygorystyczne wycofanie się i właściwe zapobieganie nawrotom choroby mają kluczowe znaczenie.

Krótki przegląd

  • Oznaki: Silne pragnienie picia alkoholu, utrata kontroli, wzrost ilości, objawy odstawienia, zaniedbanie interesów i kontaktów, kontynuacja konsumpcji mimo negatywnych skutków
  • Możliwe konsekwencje: Uszkodzenia wątroby, trzustki, żołądka i jelit, układu krążenia, deficyty poznawcze, lęk, depresja, myśli samobójcze, utrata pracy, zniszczenie relacji społecznych
  • przyczyny: Predyspozycje genetyczne, stres, napięcie psychiczne, niestabilność psychiczna, problematyczne obchodzenie się z alkoholem w rodzinie i kręgu przyjaciół
  • Diagnostyka: Informacje od bliskich krewnych, kwestionariusz, badanie krwi (wartości wątroby), badanie na ewentualne typowe choroby wtórne uzależnienia od alkoholu
  • Terapia: stacjonarna lub ambulatoryjna, terapia poznawczo-behawioralna, terapia indywidualna, terapia grupowa, trening świadomości, trening zarządzania stresem, cel terapii: abstynencja
  • Rokowanie: Uzależnienie trwa przez całe życie, duże szanse na abstynencję nawet w izolowanych nawrotach choroby, jeśli choroba jest zrozumiała i leczona, ciężkie choroby wtórne, jeśli nie są leczone, skrócenie życia

Alkoholizm: Oznaki

Uzależnienie od alkoholu (również: etylizm, pijaństwo) nie jest słabością charakteru, ale poważną chorobą psychiczną. To może dotyczyć każdego: Ludzie ze wszystkich dziedzin życia, młodzi i starzy, kobiety i mężczyźni. W Niemczech prawie wszyscy dorośli spożywają mniej lub więcej alkoholu. Niektórzy piją niebezpiecznie duże ilości, ale mimo to nie są uzależnieni. W którym momencie zaczyna się uzależnienie?

Kiedy jest się alkoholikiem?

Sześć głównych oznak uzależnienia dotyczy również osób uzależnionych od alkoholu. Jeżeli trzy z nich wystąpią w ciągu roku, dana osoba jest uważana za osobę uzależnioną zgodnie z definicją alkoholizmu.

Silne pragnienie
Centralnym symptomem uzależnienia od alkoholu jest ledwie opanowane pragnienie alkoholu. Może to być stan permanentny lub może nagle zaatakować daną osobę.

Utrata kontroli
Alkoholicy tracą kontrolę nad tym, kiedy i ile piją. Utrata kontroli jest ważną oznaką uzależnienia od alkoholu. Po pierwszej szklance nie zatrzymuje się dla wielu, dopóki nie są mocno odurzeni. Wbrew swojemu lepszemu osądowi, piją również w sytuacjach, gdy jest to niewłaściwe lub niebezpieczne - na przykład w godzinach pracy lub gdy nadal muszą prowadzić samochód.

Rozwój tolerancji
Poprzez nadmierną konsumpcję, organizm z czasem wykształca tolerancję na alkohol. Osoby poszkodowane potrzebują wtedy coraz większych ilości, aby poczuć pożądany efekt. Oznaką alkoholizmu jest zatem również to, że osoby nim dotknięte wydają się być w stanie tolerować znacznie więcej alkoholu niż konsumenci niezależni. Nie oznacza to jednak, że większa ilość picia powoduje mniejsze szkody dla ich ciała.

Objawy cofania się
Jeśli alkoholik z uzależnieniem fizycznym pije mniej lub nie pije wcale, pojawiają się objawy odstawienia. Należą do nich drżenie, pocenie się, bezsenność, lęk i przygnębienie. Tylko nowa dawka alkoholu może początkowo złagodzić objawy odstawienia. To błędne koło jest trudne do przerwania.

Tak zwane delirium obawia się wycofania. Mogą mu towarzyszyć halucynacje. Delirium może powodować zagrażające życiu problemy z krążeniem.

Zaniedbanie innych interesów
Ciągłe krążenie myśli o nabywaniu i spożywaniu alkoholu oraz czas poświęcany na picie i odurzanie sprawiają, że alkoholicy zaniedbują swoje obowiązki i zainteresowania. Przyjaciele i rodzina również siedzą na tylnym siedzeniu.

Kontynuacja konsumpcji pomimo negatywnych skutków
Alkoholicy nie przestają pić, nawet jeśli spożycie ma już szkodliwe skutki fizyczne, psychologiczne lub społeczne. Piją pomimo groźby utraty pracy, separacji od partnera lub chorej wątroby.

Brak wglądu w chorobę
Alkoholicy nie piją już dla przyjemności, ale z wewnętrznego przymusu, a nawet z potrzeby fizycznej. Dlatego próby zmniejszenia zużycia regularnie zawodzą.

Niemniej jednak, większość alkoholików jest początkowo przekonana, że w każdej chwili może przestać. Często faktycznie udaje im się to przez kilka dni lub tygodni. To wzmacnia ich przekonanie, że nie są zależni.

Ale gdy tylko ponownie sięgną po szybę, kolejny nawrót z utratą kontroli jest zwykle wstępnie zaprogramowany. Ich porażka zwiększa ich frustrację i sprawia, że piją jeszcze więcej.

Wstyd, tajemnica
Pomimo swoich oczywistych problemów, większość alkoholików jest daleka od uzależnienia od alkoholu. Powodem tego może być skrajne stygmatyzacja, z jaką spotykają się osoby z problemami alkoholowymi. Te uprzedzenia są często podzielane przez samych alkoholików ("Nie jestem dupkiem").

Do tego dochodzi obawa przed koniecznymi konsekwencjami - czyli koniecznością rezygnacji z alkoholu. Wiele osób z alkoholizmem pije coraz więcej w tajemnicy, gdy tylko środowisko ostrzega ich o problemie.

Rodzaje uzależnienia od alkoholu

W zależności od zachowania podczas picia można wyróżnić różne rodzaje uzależnienia od alkoholu.

poidło lustrzane
Tak zwany pijacz lustrzany spożywa raczej niewielkie ilości alkoholu, ale nieprzerwanie przez cały dzień. Ta grupa utrzymuje pewne stężenie alkoholu we krwi, aby uniknąć objawów odstawienia.

Pijący człowiek
W przeciwieństwie do tego istnieje pijak odurzony, który nie może kontrolować swoich zachowań związanych z piciem i pije dalej, dopóki nie zostanie odurzony. Przyzwyczaja się do coraz większej ilości alkoholu. Ta forma przewlekłego nadużywania alkoholu (przewlekłe nadużywanie alkoholu) występuje najczęściej.

Konfliktowy Pijak
Znacznie rzadziej spotyka się osoby pijące w konflikcie, które piją nadmiernie tylko wtedy, gdy pojawiają się problemy lub konflikty. Ten typ wykorzystuje alkohol do pokonywania trudności.

Epizodyczny poidło
Epizodyczny pijak spożywa czasami nadmiernie dużo alkoholu, a następnie pozostaje abstynentem przez kilka tygodni. To pijackie zachowanie znane jest również jako dipsomania.

Funkcjonalni alkoholicy
Alkoholizm nie zawsze jest oczywisty. Niektórzy cierpiący ukrywają swoje uzależnienie od alkoholu przez lata tak sprytnie, że nikt nie zauważy. Wielu z nich udaje się nadal wykonywać nawet najbardziej wymagające czynności.