• Czwartek, 25 lipca 2024

Czy Alkoholik jest kimś, kto pije każdego dnia?


Szacuje się, że jeden na dwunastu Amerykanów ma problem z nadużywaniem alkoholu lub uzależnieniem od niego. Poszukując definicji alkoholizmu, jedno jest jasne: nie tylko to, jak często pijesz, ale także sposób, w jaki pijesz, ilość, w jakiej pijesz i wpływ picia na twoje życie, pozwalają na zastosowanie pojęcia uzależnienia lub alkoholizmu do konsumpcji alkoholu.

Co uznaje się za picie umiarkowane?

Wytyczne żywieniowe dla Amerykanów za umiarkowane spożycie alkoholu uważają: do jednego drinka dziennie dla kobiet i do dwóch drinków dziennie dla mężczyzn. Jednakże Narodowy Instytut ds. Nadużyć Alkoholowych (National Institute on Alcohol Abuse) uznaje za umiarkowane spożycie alkoholu "nie więcej niż 3 drinki w ciągu jednego dnia" dla kobiet i "nie więcej niż 4 drinki w ciągu jednego dnia" dla mężczyzn. Należy zauważyć, że norma ta ma zastosowanie do jednego dnia i nie ma stanowić wytycznej do stosowania w ciągu kilku dni. Jeśli, na przykład, kobieta spożywała trzy drinki dziennie przez tydzień, w sumie 21 drinków, to znacznie przekroczyłaby 7 drinków tygodniowo, co jest uważane za maksymalną ilość pozwalającą na utrzymanie się w kategorii niskiego ryzyka.

Nadmierne spożycie alkoholu i jego cechy charakterystyczne

CDC zauważa, że "nadmierne spożywanie alkoholu obejmuje nadużywanie alkoholu w nadmiernych ilościach, spożycie alkoholu przez osoby w wieku poniżej minimalnego dozwolonego wieku spożycia oraz wszelkie przypadki spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży".

Narodowy Instytut Nadużyć Alkoholowych i Alkoholizmu definiuje picie binge jako "wzorzec konsumpcji alkoholu, który sprowadza stężenie alkoholu we krwi (BAC) do poziomu 0,08% lub więcej". Binge picie ma miejsce, gdy alkohol jest zazwyczaj spożywany w ciągu dwóch godzin, w tempie czterech lub więcej drinków dla kobiet i pięciu lub więcej drinków dla mężczyzn. Picie dużych ilości alkoholu odzwierciedla indywidualną tygodniową konsumpcję; w przypadku kobiet jest to osiem lub więcej drinków, a w przypadku mężczyzn piętnaście.

Rozważając zwyczaje związane z piciem, ważne jest, niezależnie od częstotliwości, aby zwracać uwagę na te znaki ostrzegawcze: rutynowe picie, zmiany w nawykach i zmiany fizyczne. Kiedy któreś z tych zachowań lub wszystkie z nich się pojawią, może to świadczyć o tym, że picie towarzyskie przeszło do bardziej niebezpiecznej sfery nadużywania alkoholu lub uzależnienia.

Czy istnieje różnica między nadużywaniem alkoholu a alkoholizmem?

Tak. Biorąc pod uwagę konsekwencje spożywania alkoholu w życiu jednostki, bardzo ważne jest, aby się wykształcić i zrozumieć podobieństwa i różnice między nimi. Zarówno nadużywanie alkoholu, jak i alkoholizm są szkodliwe dla zdrowia; każde z nich wymaga specyficznego leczenia i najlepiej radzić sobie z nimi pod opieką wykwalifikowanego specjalisty. Szczególnie ważne jest zrozumienie, że nadużywanie alkoholu, pozostawione bez kontroli w celu kontynuacji długotrwałego trwania, może przekształcić się w uzależnienie od alkoholu.

Powyżej przedstawiliśmy ogólnie przyjęte wytyczne dotyczące umiarkowanego spożycia alkoholu o niskim ryzyku. Nadużywanie alkoholu jest czymś, co przewyższa go pod względem ilości lub częstotliwości. Nadużywanie alkoholu stanowi wzorzec spożywania alkoholu, który negatywnie wpływa na Twoje życie. Zachowanie to ma szkodliwy wpływ na zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, relacje, a także na zdolność do prawidłowego wykonywania pracy.

Alkoholizm to uzależnienie od alkoholu charakteryzujące się nawykowym używaniem alkoholu; jest to zarówno fizyczne, jak i psychiczne uzależnienie. Według American Society for Addiction Medicine, "alkoholizm jest podstawową, przewlekłą chorobą o podłożu genetycznym, psychospołecznym i środowiskowym, wpływającą na jego rozwój i objawy".

W przypadku osób uzależnionych od alkoholu, mają one nadmierne zainteresowanie alkoholem w odniesieniu do jego stosowania i skutków. To psychiczne wchłanianie może prowadzić do odwrócenia uwagi i odpowiedzialności od kluczowych obszarów życia i zobowiązań danej osoby. W miarę zwiększania się ich tolerancji funkcjonalnej, zaczynają pić więcej, aby osiągnąć pożądany efekt. Coraz więcej czasu poświęcają też na cykl picia i powrót do zdrowia, jednocześnie odrywając się od swoich relacji z innymi.

Osobom zmagającym się z uzależnieniem od alkoholu często brakuje zdolności do zaprzestania picia lub kontrolowania go. Kiedy przestają, tej nagłej redukcji towarzyszą objawy fizyczne, w tym mdłości, pocenie się, drżenie, niepokój, nieregularne bicie serca, a nawet drgawki. Alkohol jest jednym z najbardziej niebezpiecznych narkotyków, z których należy się wycofać. Te niebezpieczne objawy odstawienia są nazywane delirium tremens, lub częściej DT; mogą być potencjalnie śmiertelne. Należy pamiętać, że za każdym razem, gdy osoba próbuje ograniczyć lub zaprzestać spożywania alkoholu, najlepiej jest poddać się nadzorowi przeszkolonego, medycznego specjalisty.

Jak mogę ustalić, czy ja lub ktoś kogo kocham ma problem?

Osobom, które zmagają się z nadużywaniem alkoholu lub uzależnieniem, może być trudno przyznać się do pełnego wpływu tego narkotyku na ich życie. Sporządziliśmy następującą listę znaków i symulacji