• Czwartek, 23 maja 2024

Wpływ alkoholizmu na rodziny

Alkoholizm powoduje fizyczne i emocjonalne problemy zdrowotne. Osoba uzależniona od alkoholu doświadcza dotkliwości problemów fizycznych, ale ludzie, którzy są blisko nich, często dzielą się emocjonalnymi efektami ubocznymi uzależnienia danej osoby.

Członkowie rodziny alkoholików mogą doświadczać lęku, depresji i wstydu związanych z uzależnieniem od alkoholu ukochanej osoby. Członkowie rodziny mogą być również ofiarami wybuchów emocjonalnych lub fizycznych.

Osoba uzależniona od alkoholu może próbować chronić swoją rodzinę przed skutkami nadużywania alkoholu poprzez dystansowanie się. Niestety, izolacja niewiele robi dla ochrony członków rodziny przed finansowymi i emocjonalnymi skutkami ubocznymi alkoholizmu. Zaniedbanie może mieć również negatywny wpływ na bliskich.

Jak Alkohol wpływa na relacje rodzinne

Nadużywanie alkoholu może zniszczyć rodziny. Badania pokazują, że rodziny dotknięte alkoholizmem są bardziej narażone na niski poziom więzi emocjonalnej, wyrazistości i niezależności. Jak wynika z badań Uniwersytetu w Buffalo Research Institute on Addictions, pary, w których jest przynajmniej jeden alkoholik, mają więcej negatywnych interakcji niż pary, które nie są dotknięte alkoholizmem.

Relacje są budowane na zaufaniu, ale wielu alkoholików kłamie lub obwinia innych za swoje problemy. Często zaprzeczają, że są chorzy, więc minimalizują ilość alkoholu lub problemy, które powoduje ich picie. To pogorszenie zaufania niszczy relacje i wywołuje u członków rodziny niechęć do siebie nawzajem.

Wpływ alkoholizmu na finanse rodziny

Uzależnienie jest drogą chorobą. W zależności od rodzaju alkoholu, który dana osoba pije i od tego, ile pije, osoba uzależniona od alkoholu może wydać na alkohol od 300 do 1000 dolarów miesięcznie. To może być duży drenaż na budżet rodzinny.

Inne problemy finansowe mogą być pośrednim skutkiem alkoholizmu. Aresztowanie za jazdę pod wpływem alkoholu może kosztować tysiące dolarów w postaci grzywien, opłat sądowych i podwyżek ubezpieczenia samochodu. Wypadek samochodowy może spowodować, że dana osoba poniesie dziesiątki tysięcy dolarów w kosztach opieki zdrowotnej lub wymiany pojazdu.

Do największego uszczerbku dla budżetu rodzinnego może dojść, gdy alkoholik straci pracę z powodu choroby. Nawet chwilowa utrata dochodów może mieć niszczący wpływ na rodzinę.

Przemoc domowa spowodowana nadużywaniem alkoholu

Alkoholizm może doprowadzić do zapalenia czynników stresujących relacje, takich jak trudności finansowe i problemy z opieką nad dziećmi. Wszystkie te czynniki mogą prowadzić do niewłaściwej komunikacji emocjonalnej.

Oprócz przemocy emocjonalnej, problemy związane z piciem alkoholu są związane z przemocą wobec partnerów intymnych. Niektóre badania sugerują, że według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol pogarsza częstotliwość i nasilenie przemocy domowej. Nie jest jasne, czy nadużywanie alkoholu jest przyczyną przemocy domowej, czy też czynnikiem ryzyka.

Jasne jest jednak, że alkohol zakłóca umiejętność krytycznego myślenia i zmniejsza samokontrolę. Te skutki uboczne hamują zdrową i konstruktywną komunikację, która może być wykorzystana do rozwiązywania konfliktów.

Jak rodziny mogą znaleźć pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z alkoholem
Problemy powodowane przez alkoholizm nie rozwiązują się same, a rozwiązania problemów rodzinnych zazwyczaj wymagają wykupu od wszystkich członków rodziny. W większości przypadków poradnictwo rodzinne jest wymagane, aby pomóc rodzinom w rozpoznaniu przyczyn problemów i wypracowaniu zdrowych rozwiązań w celu ich rozwiązania.

Podstawowe rozwiązanie zazwyczaj wiąże się z poszukiwaniem leczenia przez osobę z chorobą alkoholową. Przekonanie alkoholików do szukania pomocy może być trudne. Jednak dla osób szukających pomocy w związku z alkoholizmem i dla członków rodziny dotkniętych tym problemem dostępne są liczne zasoby.