• Niedziela, 21 kwietnia 2024

Uzależnienie od alkoholu - rehabilitacja

Zwykłe spożywanie alkoholu często przekształca się w poważne uzależnienie od alkoholu: Uzależnienie od alkoholu jest najczęstszym nałogiem w Niemczech, cierpi na nie około 1,7 miliona obywateli niemieckich. Tutaj można dowiedzieć się więcej o objawach, konsekwencjach i przyczynach uzależnienia od alkoholu i jego leczeniu.

Jakie są kryteria charakteryzujące uzależnienie od alkoholu?

Nie każde regularne lub ryzykowne zachowanie podczas picia wskazuje na uzależnienie od alkoholu. Charakterystyczne dla uzależnienia od alkoholu są:

 • Silna chęć/kompulsja do picia alkoholu
 • zmniejszenie skuteczności przy tej samej ilości pijanego alkoholu, tak aby z czasem ilość spożywanego alkoholu była zwiększana w celu osiągnięcia tego samego efektu
 • Fizyczne objawy odstawienia, gdy ilość spożytego alkoholu jest zmniejszona lub gdy alkohol jest pominięty
 • Próby zmniejszenia ilości/częstotliwości spożywania alkoholu często zawodzą
 • Zaniedbanie interesów/zobowiązań (co może prowadzić do problemów społecznych i zawodowych)
 • Osoba zainteresowana akceptuje samookaleczenie poprzez spożycie alkoholu

Jeżeli występują trzy z tych sześciu cech, diagnoza uzależnienia od alkoholu jest dokonywana.

Ponadto częste lub czasami bardzo intensywne picie alkoholu, jak również próby ukrycia jego spożycia, wskazują na obecność problemu alkoholowego.

Jakie są konsekwencje uzależnienia od alkoholu?

Szkodliwe używanie ma miejsce, gdy mimo uszczerbku na zdrowiu spożycie alkoholu trwa nadal.

uszkodzenia zdrowia w sferze fizycznej: choroby wątroby, choroby sercowo-naczyniowe, nowotwory, choroby układu pokarmowego, choroby mózgu i tkanki nerwowej, skóry i innych organów.

Mogą również wystąpić zaburzenia psychologiczne, takie jak choroby depresyjne, zaburzenia koncentracji, zaburzenia pamięci itp.

Ryzyko wystąpienia odpowiednich chorób już teraz znacznie wzrasta, przy codziennym spożyciu od 15 do 20 gramów w przypadku kobiet i około 30 do 40 gramów alkoholu dziennie w przypadku mężczyzn.

Fakty są jasne: tylko jedna butelka piwa zawiera 20 gramów czystego alkoholu.

Nawet bez obecności uzależnienia od alkoholu, prawdą jest, że ponad 24 gramy czystego alkoholu dla mężczyzn i ponad 12 gramów dla kobiet dziennie - np. jedna lub dwie butelki piwa - mogą powodować problemy zdrowotne. Dalsza konsumpcja może mieć poważne konsekwencje w przypadku uzależnienia od alkoholu.

Jakie są przyczyny alkoholizmu?

Uzależnienie od alkoholu nie ma jednej przyczyny, ale zawsze wynika z interakcji różnych czynników (psychologicznych, społecznych, fizycznych). Osoby zagrożone to między innymi ci, którzy:

 • Reagować pozytywnie na alkohol bez odczuwania negatywnych skutków fizycznych
 • W przypadku stresu psychicznego (zob. również sekwencje urazów), poszukaj relaksu poprzez substancje uzależniające
 • Praca w dziedzinie produkcji i dystrybucji alkoholu
 • Są uprzedzeni przez alkoholizm w rodzinie pochodzenia
 • Doświadczanie uzależnienia od alkoholu w środowisku społecznym
 • Doświadczenia z okresu dzieciństwa i dorastania, a także późniejsze krytyczne wydarzenia życiowe mogą również przyczynić się do rozwoju zaburzenia uzależnienia.

Jak jest traktowane uzależnienie od alkoholu?

Gdy tylko osoby dotknięte alkoholizmem zdecydują się na rozpoczęcie życia bez uzależnienia od alkoholu, istnieje duża szansa na sukces. Terapia alkoholizmem jest zazwyczaj podzielona na dwie fazy:

Detoksykacja trwa zazwyczaj od siedmiu do 14 dni w przypadku alkoholizmu i stanowi podstawę do odstawienia od alkoholu.

(Detoksykacja jest medycznie towarzyszącym fizycznym odstawieniem od alkoholu. Odbywa się to w szpitalu przez około 7 do 14 dni przed zabiegiem odwykowym. Koszty te są zazwyczaj pokrywane przez zakład ubezpieczeń zdrowotnych. Przyjęty jest przez lekarza rodzinnego).

W niektórych klinikach MEDIAN zajmujących się chorobami uzależnieniowymi, detoksykacja może być przeprowadzana również lokalnie. Na przykład w MEDIAN Clinic Lübeck dla osób uzależnionych od narkotyków i w klinikach Daun, jeśli nośnikiem kosztów jest DRV Knappschaft-Bahn-See.

Celem odstawienia od piersi na kilka miesięcy jest trwałe uwolnienie osoby dotkniętej nałogiem alkoholowym od uzależnienia od alkoholu.

Odstawienie od piersi to leczenie zautomatyzowanych wzorców i nawyków, które prowadzą do nawrotów choroby. Może być przeprowadzony ambulatoryjnie w poradni, w całodziennej przychodni w poradni dziennej lub stacjonarnej w poradni specjalistycznej. Koszty są pokrywane przez Zakład Ubezpieczeń Emerytalnych, ponieważ jest to tzw. leczenie rehabilitacyjne. Tylko wtedy, gdy ubezpieczyciel emerytalny nie jest odpowiedzialny, płaci zakład ubezpieczeń zdrowotnych. W związku z tym należy złożyć wniosek o przeprowadzenie zabiegu.

W przypadku leczenia ambulatoryjnego pacjent udaje się do ośrodka leczniczego uznanego przez ubezpieczyciela emerytalnego w pobliżu miejsca zamieszkania raz lub kilka razy w tygodniu na kilka miesięcy. W przypadku całodziennego leczenia ambulatoryjnego, terapia odbywa się zazwyczaj od poniedziałku do soboty w południe w przychodni dziennej. Wieczorami i w weekendy pacjent jest w domu.

Przy częstszym odstawianiu pacjenta od piersi, jest on leczony w specjalistycznej klinice przez okres od trzech do czterech miesięcy. Istnieją również krótkoterminowe terapie trwające około ośmiu tygodni oraz terapie łączone z sześciotygodniowym leczeniem stacjonarnym, po którym następuje sześciomiesięczne leczenie ambulatoryjne.

Główny nacisk kładzie się z jednej strony na terapię grupową, uzupełnioną o grupy orientacyjne, terapię indywidualną, oferty sportowe i ruchowe, terapię zajęciową, a z drugiej strony na takie elementy jak ewentualne zaangażowanie krewnych. W przypadku szczególnych problemów, takich jak bezrobocie, bezdomność czy dezintegracja społeczna, ważne może być leczenie adaptacyjne, które jest inicjowane przez specjalistyczną klinikę w przypadku zwiększonego ryzyka nawrotu choroby.

Celem leczenia jest abstynencja. W trakcie terapii przekazywana jest wiedza o chorobie, jej przyczynach i możliwościach życia bez narkotyków. Ważne jest zachowanie w rodzinie, partnerstwie, pracy i pracy, w czasie wolnym i innych dziedzinach życia, jak również zapobieganie nawrotom choroby.

Podstawą każdego leczenia odstawienia od piersi jest akceptacja uzależnienia i dobrowolna decyzja, aby prowadzić życie wolne od substancji uzależniających.

Aby zapobiec nawrotom choroby pomiędzy tymi fazami, eksperci od alkoholizmu w klinikach MEDIAN Daun opracowali nową koncepcję terapii: ISBA, zintegrowane leczenie szpitalne osób uzależnionych. Natychmiast po wycofaniu alkoholu następuje faza odstawiania od piersi w tym samym obiekcie. Pacjenci mogą spokojniej powrócić do życia wolnego od nałogów bez przymusowych przerw w trakcie terapii alkoholizmem.