• Niedziela, 21 kwietnia 2024

Czy istnieje jakakolwiek gra, która jest losowa w otchłannym świecie hazardu?

Sąd orzekł, że uczestnicy grali w pokera, czyli w grę, którą można zakwalifikować jako grę losową zgodnie z paragrafem 57 ustawy o grach hazardowych.

To rodzi praktyczne pytanie: jak określić "losowość gier?". Ustawa o grach hazardowych wymienia pokera jako grę losową i czyni je przedmiotem jej przepisów. Uznaje również za gry losowe te, które spełniają następujące kryteria.

Grami losowymi są gry, w których można uzyskać wygrane pieniężne lub rzeczowe. Wynik tych gier jest w znacznej mierze uzależniony od przypadku. Regulamin określa warunki gry.

Sprawdź: https://spokeo.pl/

W związku z tym nasuwa się pytanie: Jak należy rozumieć sformułowanie "wynik w szczególności zależy od przypadku"? Czy istnieje "granica losowości" dla gry lub konkursu? To nie jest abstrakcyjne pytanie. O ile "zwykłe" konkursy nie mają ograniczeń i mogą być organizowane w dowolny sposób, zgodny z ich celem, o tyle gry losowe podlegają określonym ograniczeniom prawnym. Polska ustawa o grach hazardowych powstała w odpowiedzi na "aferę hazardową". Jest ona bardzo restrykcyjna. Aby móc organizować gry losowe, należy uzyskać wcześniejszą zgodę władz. Dyrektor Izby Celnej. Istotne jest, aby wszyscy zaangażowani w organizację takich gier, w tym media, agencje interaktywne i rzesze startupów internetowych, mieli jasność, czy jest to konkurs, czy gra losowa.

Kwestia losowości może być interpretowana w różny sposób.

Panuje zgoda co do tego, że dominującym elementem gry jest czynnik losowy, a nie umiejętności graczy. Sąd Administracyjny w Poznaniu, w wyroku z dnia 5 marca 2013 r. I SA/Po 964/12 opisał to w następujący sposób: "Przypadkowość musi być głównym czynnikiem decydującym o wyniku gry". Jakikolwiek element losowości występujący w grze nie przesądza o zakwalifikowaniu jej jako losowej. Podstawowym czynnikiem decydującym o wyniku gry musi być losowość. Musi ona zatem być zawsze obecna w grze.

Zobacz także: Wyniki Lotto

Czasami sądy interpretują losowość w grze w taki sposób, że "gra oparta na przypadku" to taka, w której zdolności umysłowe i fizyczne gracza nie mają wpływu na wynik. Ponieważ gra jest całkowicie zależna od przypadku, zarówno gracz, który dokonuje najgorszych wyborów, jak i ten, który dokonuje najlepszych wyborów, mają równe szanse na wygraną. (wyrok NSA z 10.02.1998 r., IISA 1260/97). Definicja ta wydaje się być racjonalna. Pokazuje, do czego sprowadza się czynnik losowości.

Istnieje jednak również pogląd, że gra z elementami losowymi jest po prostu losowa.

Wystarczy, że np. pewne etapy gry są losowo wybrane (podczas gdy reszta to "zwykła" rywalizacja). Konkurs, w którym wygrywał ten, kto poprawnie odpowiedział na pytanie zgodnie z poleceniem (np. Co piąta poprawna odpowiedź była nagradzana. Na pytanie konkursowe odpowiadało się w sposób zależny od czasu.

Jak podają media, sędzia uzasadnił ustnie werdykt przeciwko pokerzystom, wskazując, że "rozkłady kart zależą wyłącznie od przypadku." Ten etap ma wpływ na wynik. Gra spełnia wszystkie wymogi gry "losowej". Stwierdzenie to (ciekawe, czy znajdzie się również jako pisemne uzasadnienie wyroku) jest kolejną zmianą w zakresie "progu losowości" i nowością w polskim prawie.

Jest oczywiste, że każdy konkurs czy gra ma charakter losowy, jeśli się nad tym głębiej zastanowić. W grze w brydża też mamy do czynienia z losowym rozdawaniem kart, ale nikt nie uważa tego za grę losową. Każda konkurencja sportowa ma w sobie jakiś element losowości, jak np. kierunek wiatru w skokach narciarskich czy rzut monetą na początku meczu piłkarskiego. Konkurs wiedzy, który oferuje tylko niewielką liczbę nagród, np. "wygrywa 10 pierwszych poprawnych odpowiedzi", jest szansą dla ludzi, aby dowiedzieć się więcej o konkursie wcześniej niż inni. Konkursy te nie mają na celu sprawdzenia refleksu uczestników. Sprawdzają jedynie szybkość łącza internetowego. W jednym z wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego stwierdzono również, że konkurs SMS-owy, w którym za prawidłowe odpowiedzi przyznawane są nagrody, został uznany za grę losową. Sąd wprawdzie stwierdził, że nie ma analogii między grami hazardowymi a grami umysłowymi lub cielesnymi, ale nie rozwinął tego szerzej.

Takie ramy stwarzają szereg problemów. Czy "przypadkowość" ma miejsce, gdy przypadkowym osobom oferuje się szansę gry w grze? Czy też tylko w trakcie gry? Czy jest możliwe, że cała gra jest losowana poprzez sposób losowania pytań konkursowych dla uczestników quizu? Na te pytania nie ma dziś odpowiedzi w polskim prawie. Wskazane jest zachowanie zdrowego rozsądku i ostrożności przy ustalaniu, czy dana czynność ma charakter losowy, czy też nie.

Więcej na: https://spokeo.pl/wyniki