• Czwartek, 25 lipca 2024

10 Wspólne Cechy Osobowości Dorosłych Dzieci Alkoholików

Tydzień Dzieci Alkoholików odbywa się w tym miesiącu, a dla wielu osób wracających do zdrowia, zmagania spowodowane dorastaniem z rodzicem żyjącym z aktywnym uzależnieniem nadal dręczą ich zdolności do prowadzenia zrównoważonego i zdrowego emocjonalnie życia. Dziecko, które dorasta z rodzicem lub opiekunem, który pije dużo i/lub bierze narkotyki, nigdy nie jest priorytetem. Nie mają również pozytywnego przykładu i wskazówek, których potrzebują, aby nauczyć się dbać o siebie, budować zdrowe relacje i uzyskać silny emocjonalny start w życie. W rezultacie, dorosłe dzieci alkoholików lub ACOA często napotykają na szereg charakterystycznych trudności w dorosłym życiu. Każdy z tych problemów może utrudnić znalezienie spokoju i równowagi, a wiele z nich ostatecznie zwraca się w kierunku używania i nadużywania substancji jako sposobu na rozwiązanie tych problemów.

Wśród dorosłych dzieci alkoholików są to jedne z 10 najczęstszych cech osobowości:

  • Impulsywne zachowanie: Dorosłe dzieci alkoholików (ACOA) często spontanicznie dokonują wyboru lub reagują na sytuację, nie zastanawiając się nad konsekwencjami ani nie rozważając innych możliwości. Ostatecznie, oznacza to, że będą one spędzać dużo czasu próbując naprawić problemy, które wynikają i/lub ukryć konsekwencje.
  • Izolacja: ACOA często nie wiedzą, jaka jest "normalna" lub zrównoważona reakcja w danej sytuacji i często domyślają się, jaki jest właściwy sposób reagowania. Często czują, że różnią się od wszystkich wokół nich, a wielu uważa, że albo nie mogą funkcjonować z innymi ludźmi w wyniku lub że powinny one być traktowane w specjalny sposób i dodatki dla dysfunkcyjnych zachowań, które mogą utrudniać utrzymanie pozytywnych relacji. To poczucie izolacji może być ogromnym bodźcem do nawrotu choroby i nie powinno być ignorowane.
  • Niespójność: ACOA mają trudny czas z konsekwencjami i często są zbytnio zaangażowani w pracę i życie domowe, jak również w relacje osobiste. Mimo że często odczuwają potrzebę dbania o wszystkich i wszystko wokół nich, trudno im będzie dotrzymać kroku i wywiązać się ze swoich zobowiązań.
  • Trudności w relacjach romantycznych: Z niezdolnością angażować się z innymi pozytywnie często zostawać w szkodliwych związkach zbyt długo lub brać siebie zbyt poważnie romantyczne związki goły rzadko możliwy. Nierzadko zdarza się, że ACOA doświadczają ekstremalnych wzlotów i upadków w związkach romantycznych.
  • Nadmierna reakcja na zmiany pozostające poza ich kontrolą: Niezamówiona zmiana jest prawie zawsze negatywnie odbierana przez ACOA. Zamiast poświęcać chwilę na przetwarzanie potencjalnych pozytywnych aspektów prezentowanej zmiany lub skupiać się na tym, jak się do niej dostosować i iść naprzód, odpowiedź jest często skrajną przesadną reakcją, która ma charakter emocjonalny i w żaden sposób nie zmienia sytuacji w pozytywnym kierunku.

Alkoholiczki pijące wokół dziecka

  • Spodziewałem się ofiary: ACOAs mają trudności z określeniem roli, jaką ich wybory odgrywają w ewolucji ich życia i związków. Zamiast tego, często obwiniają ludzi wokół nich za konsekwencje ich wyborów, często broniąc się słowami: "Cóż, zrobiłeś X, więc zostałem zmuszony do zrobienia Z". Ponieważ mają trudności z przyznaniem się do swoich błędów, często je powtarzają, ponieważ nie są w stanie uczyć się na nich i następnym razem dokonywać lepszych wyborów.
  • Osądowe zachowanie: ACOAs nie tylko ostro oceniają ludzi wokół siebie, ale także samych siebie. To sprawia, że trudno jest kiedykolwiek naprawdę czuć się zadowolony, gdy istnieje podstawowy dis-ease nie tylko z ludzi i sytuacji, które otaczają je, ale z siebie samego.
  • Szukanie aprobaty u innych: ACOA często stawiają na pierwszym miejscu opinie innych i mają trudności z przyjmowaniem jakiejkolwiek krytyki. Nawet jeśli jest to celowe, dokładne lub konstruktywne, ich odpowiedzią jest często złoczyńcy, mówiący, że nie wiedzą o czym mówią lub zamykający dyskusję jakąś formą emocjonalnej manipulacji (np. płacz, ciche traktowanie, obwinianie, itp.).
  • Kłamstwo, gdy prawda nie jest problematyczna: Ponieważ ACOA często nie wiedzą, jak wygląda akceptowalna społecznie reakcja na daną sytuację, ich celem może być kłamstwo, przesada lub pominięcie nawet w sytuacjach, w których prawda byłaby całkowicie akceptowalna.
  • Zaburzenia związane z używaniem substancji: Chociaż ACOA wiedzą z pierwszej ręki, jak wyniszczające może być spożywanie alkoholu i narkotyków, to jednak sami mogą mieć problemy z nadużywaniem substancji. Może to być genetyka, wychowanie w środowisku sprzyjającym intensywnemu używaniu substancji, wczesny wiek pierwszego użycia, brak pozytywnych mechanizmów radzenia sobie ze stresem, lub jakaś kombinacja tych rzeczy.

Jeśli jesteś w trakcie aktywnego powrotu do zdrowia i zostałeś wychowany przez alkoholika lub osobę aktywnie uzależnioną, niezwykle pomocne może być zachowanie trzeźwości, aby bezpośrednio zająć się którymś z powyższych problemów, z którymi możesz się zmagać i uzyskać pomoc potrzebną do nauki życia.