• Wtorek, 25 czerwca 2024

Dorosłe Dzieci Alkoholików: Leczenie blizn przez całe życie

Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych jest 28,6 mln dzieci alkoholików (COA), z czego ponad 11 mln to dzieci poniżej 18 roku życia.1 W porównaniu z osobami, które nie były wychowywane przez rodziców będących alkoholikami, osoby dorosłe COA są bardziej narażone na depresję2 i angażują się w behawioralne rozstanie, odmowę i używanie substancji.3 ACOA są 3-4 razy bardziej skłonne do wybierania partnerów, którzy są alkoholikami niż osoby nie będące alkoholikami.

COA zazwyczaj doświadczają traumatycznych doświadczeń w dzieciństwie, a wiele z nich jest narażonych na przemoc.7 Według Krajowego Sondażu Wiktymizacji Przestępstw, spośród 32,1 mln przestępstw niemających charakteru śmiertelnego, które miały miejsce w latach 1998-2002, 30% było wynikiem używania narkotyków lub alkoholu.

Historia Ruchu

Pomimo rozległych i powszechnych dysfunkcji doświadczanych przez ACOA, pojęcie "dorosłych dzieci alkoholików" jest w rzeczywistości stosunkowo nowe.

"Ruch ACOA miał swoje początki w ruchach Anonimowych Alkoholików i samopomocy", powiedziała Stephanie Brown, doktorantka, założycielka i dyrektorka Instytutu Uzależnień w Menlo Park w Kalifornii, doradca psychiatryczny.

"Zaczęło się jako ruch społeczny w 1970 roku", powiedział dr Brown, który jest byłym dyrektorem Stanford Alcohol Clinic w Stanford University Medical Center w Kalifornii. Z profesjonalnego punktu widzenia, rozwój perspektywy systemowej, która obejmowała pojęcia alkoholizmu jako "choroby rodzinnej" i "rodziny alkoholowej" rozszerzył koncepcję młodego COA, aby objąć również osoby dorosłe.

"Ruch ten rozrósł się dziko i zbiegł się w czasie z włączeniem zaburzenia stresu pourazowego... do [Podręcznika Diagnostyki i Statystyki Zaburzeń Psychicznych, III wydanie]. Rozszerzyło to dominujący model zdrowia i choroby psychicznej, który traktował dysfunkcję jako indywidualną i intrapsychiczną, o wydarzenia relacyjne lub doświadczalne, takie jak trauma czy wojna". Dziś, uznając rolę traumy i wykorzystywania dzieci jako kwestii zdrowia psychicznego, koncepcja ACOA jest o wiele bardziej akceptowana, powiedziała.

Wielokrotne przyczyny, wielokrotne manifestacje

Diagnostyka psychiatryczna na ogół "operowała na zawężeniu diagnozy tak bardzo, jak to możliwe", ale "skrajne wahania i niejednorodność w tych z ACOA uniemożliwiają zawężenie", powiedział dr Brown.

Dorastanie w rodzinie alkoholików przekłada się na większe ryzyko nadużycia i zaniedbania, w zależności od tego, kim był alkoholik, stopnia przemocy, warunków społecznych, statusu społecznego, relacji poza rodziną i indywidualnych czynników w dziecku.10 Alkoholizm jest problemem biospołecznym, który obejmuje elementy genetyczne. Na przykład anomalie materii szarej u bezalkoholowych ACOA sugerują biologiczną podatność na zaburzenia alkoholowe.11

Dr Brown wskazała, że stawia pacjentom z ACOA diagnozę "urazu" lub "zaburzeń dostosowawczych o cechach emocjonalnych".

"Zauważam, że patrzę na sprawy traumy dorastania z rodzicami alkoholikami. Stwierdziłem, że jest to wykonalne w ramach systemu. ACOA może uzyskać zwrot kosztów ubezpieczenia, ale nie z tą konkretną etykietą", zauważyła.

Potrzeba kontroli

Jedną z najbardziej centralnych cech charakteru ACOA jest potrzeba kontroli. "Doświadczenie dorastania z dorosłym rodzicem lub opiekunem, który jest poza kontrolą, prowadzi do strasznego lęku przed utratą kontroli", powiedział dr Brown, którego oboje rodzice byli alkoholikami.

Ta cecha może mieć szkodliwy wpływ na relacje międzyludzkie, w tym romantycznych partnerów, przyjaciół i współpracowników. "Intymność może wywoływać lęk, ponieważ jest postrzegana jako utrata kontroli" - wyjaśniła.

Elizabeth Cavanaugh, LCSW, terapeutka praktykująca w Nowym Jorku i Denver w Nowym Jorku, powiedziała Doradcy Psychiatrycznego.

"Dzieci uczą się utrzymywać najwyższą kontrolę nad swoimi działaniami i uczuciami w oparciu o wzorce spożywania alkoholu przez rodziców" - powiedziała Elizabeth Cavanaugh, również dziecko rodziców będących alkoholikami. "Jeśli dziecko czegoś potrzebuje, musi poczekać do 5:30, kiedy rodzice wypiją wystarczająco dużo alkoholu, aby zrobić z nich pijaków, ale nie do 9:30, kiedy są już pijani lub źli".

Psychiatrzy powinni być świadomi, że potrzeba kontroli wpływa na relację terapeutyczną, podkreślił dr Brown. "ACOAs mogą być przerażeni przyjmowaniem leków, ponieważ boją się utraty kontroli", powiedziała. "Mogą też bać się nawiązać relację z terapeutą, ponieważ kojarzy im się z pomocą w utracie kontroli".